XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM

     Nhận thức được vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ dầu năm học BGH và BCHCĐ nhà trường đã rất quan tâm đến việc tổ chức, phát động thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, triển khai tới các Đ/c trong đơn vị, tạo nên không khí thi đua sâu rộng trong toàn đơn vị, từ đó nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân.

Thực hiện công văn số 495/ĐCHD-PDG&ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2017 nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức bình xét thi đua vào ngày 24/5/2017 và được sự nhất trí và tham gia đông đảo của các đ/c là tổ trưởng, tổ phó, Bí thư đoàn TN, CT Công đoàn, BGH.

       Đ/c: Nguyễn Thanh Liêm -  Hiệu trưởng  nhà trường – Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp, thông qua các văn bản hướng dẫn thi đua khen thưởng. Lần lượt các đ/c tổ trưởng các tổ thi đua thông qua biên bản họp bình xét thi đua tổ trước hội đồng. Trong đợt bình xét thi đua học năm học 2017 - 2018 vừa qua, nhà trường đã bình xét thi đua cho 36 đ/c CBGV-CNV trong đơn vị. Kết quả LĐTT 15 đồng chí;  HTNV: 20 đồng chí; KHTNV: 01 đồng chí

    Thông qua buổi bình xét thi đua năm học 2017 – 2018, nhà trường đã đánh giá kết quả của phong trào thi thi đua trong năm học, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng cho năm học 2018 – 2019. Nêu ra những hạn chế, tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục, đề ra phương hướng nhiệm vụ, biện pháp thực hiện nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trong năm học tới.

Một số hình ảnh minh họa