Xét hoàn thành chương trình tiểu học

Căn cứ vào điều kiện và tiêu chuẩn công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của BGD&ĐT

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, hội đồng trường PTDTBT TH Mường Tỉnh đã tiến hành xem xét từng trường hợp để công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đối với học sinh dự xét công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học cho các em học sinh khối 5. Kết quả như sau:

Hoàn thành chương trình tiểu học: 81/81. Trong đó: Nữ: 36, dân tộc: 81

Một số hình ảnh minh họa