XÉT HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC NĂM 2018 -2019

Căn cứ vào thông tư số 22/2016/TT - BGD&ĐT ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

Căn cứ vào văn bản số 03/VBHN- BGDĐT hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.

Căn cứ vào điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo quyết định số : 41/2010 TT-BGDĐT

Thực hiện theo QĐ số 47 ngày 24 tháng 5 năm 2019 QĐ PTDTBT THMT về việc thành lập hội đồng xét hoàn thành chương trình lớp 5 năm học 2018 -2019

Ngày 27/5/2019 trường PTDTBT tiểu học Mường Tỉnh đã tổ chức  xét hoàn thành chương trình tiểu học cho 71 em học sinh lớp 5

Tổng số học sinh có đủ hồ sơ và tiêu chuẩn theo quy định 71

Thông tin giữa Sổ theo dõi chất lượng giáo dục khớp với Học bạ và Danh sách học sinh đề nghị công nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc hội đồng đã xét công nhận hoàn thành chương trình cho 71 em.

Một số hình ảnh minh họa