Tu sửa cơ sở vật chất

Ngày 18/4/2018 trường PTDTBT TH Mường Tỉnh tiến hành tu sửa cơ sở vật chất nhằm đáp ứng thiết thực cho công tác trồng rau,trồng bí và su su nhằm phục vụ cho đời sống anh chị em công nhân viên  trong năm học 2017 - 2018 của nhà trường.
Nhà trường tiến hành mua tre làm dàn và trồng thêm các loại cây nhằm lấy rau và quả

 

Nguồn kinh phí được được trích từ quỹ xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường trong năm học này nhà trường vận động công tác xã hội hóa giáo dục từ phụ huynh Chúng tôi luôn xác định rõ việc chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sức khỏe, giúp các em phát triển toàn diện về thể lực, cho nên các trường có tổ chức bán trú hiện rất chú trọng đến bữa ăn của học sinh trong đó có trường PTDTBT Tiểu Học Mường Tỉnh. Trường tuy mới đi vào hoạt động theo mô hình bán trú nhưng luôn đặt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu vì thế trường đã nhận được sự tin tưởng của phụ huynh về khẩu phần ăn phong phú, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn.

Một số hình ảnh