THI CUỐI HỌC KÌ II

Thự hiện theo văn bản số 579 HD/PGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KT/ĐGCLGD năm học 2018-2019

Căn cứ công văn số 188 ngày 2/5/2019 của PGD&ĐT huyện Điện Biên Đông về viecj hướng dẫn đánh giá công tác tháng 4 và triển khai công tác tháng 5 năm 2019

Thực hiện theo QĐ số 43 ngày 16 tháng 5 năm 2019 QĐ PTDTBT THMT về việc thành lập hội đồng coi, chấm kiểm tra cuối học kì II năm học 2018-2019

Từ ngày 21/5/ 2018 đến hết ngày 24/5/2019 trường PTDTBT tiểu học Mường Tỉnh đã tổ chức coi kiểm tra đối với môn Toán vào ngày 21/5 đối với môn Tiếng việt  vào ngày 22/5/2019 từ khối lớp từ 1 - 5 về chất lượng cuối học 

Từ khối lớp từ 1 đến 5 do nhà trường tự ra đề. Ngay từ sáng sớm các em học sinh  đã đến đông đủ chuẩn bị giấy kiểm tra sẵn sàng cho kì kiểm tra chất lượng cuối học kì II của nhà trường. Đặc biệt là sự có mặt của thầy giáo Lò Văn Nam giám sát công tác coi, chấm kiểm tra cuối học kì II đến làm việc tại trường.  Hội đồng thi nhà trường cũng đã tổ chức cho các thầy cô giáo trong nhà trường tổ chức coi và chấm chéo giữa các lớp. Kì kiểm tra đã diễn ra nghiêm túc, khách quan không có học sinh nào nhìn bài chép bài của bạn

Sau khi kết thúc thời gian làm bài thi xong nhìn những nụ cười nở trên môi các em học sinh, chúng ta thấy hứa hẹn một kết quả cao trong kì kiểm tra chất lượng học sinh của trường PTDTBT TH Mường Tỉnh năm học 2018 - 2019  

Một số hình ảnh minh họa