Khảo sát dự giờ giáo viên mới năm 2017-2018

 Ngày 11 tháng 4 năm 2018, trường PTDTBT TH Mường Tỉnh đã đón đoàn kiểm tra của phòng GD&ĐT vào khảo sát chất lượng giáo viên mới năm học 2017-2018.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành dự giờ thăm lớp đối với 7 giáo viên mới mỗi người hai tiết, nhằm khảo sát chất lượng năng lực của giáo viên mới năm học 2017-2018   Qua quá trình dự giờ thăm lớp giáo viên mới nhìn chung kết quả dự giờ cho thấy đa số các gáo viên đều có kết quả tốt đạt từ trung bình trở lên

Một số hình ảnh liên quan