Khảo sát chất lượng giáo viên mới

Ngày 7/12/ 2017 vừa qua trường PTDTBT tiểu học Mường Tỉnh đã tổ chức khảo sát chất lượng đối với 7 giáo viên mới năm học 2017 – 2018  

BGH nhà trường đã tiến hành dự giờ thăm lớp đối với giáo viên mới mỗi người hai tiết, nhằm khảo sát chất lượng giáo viên đầu năm học để từ đó có biện pháp điều chỉnh hoạt động dạy và học cho phù hợp.Trên cơ sở đó, nhà trường có biện pháp thích hợp trong việc bồi dưỡng giáo viên một cách hợp lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Qua quá trình dự giờ thăm lớp nhìn chung kết quả dự giờ cho thấy đa số các gáo viên đều có kết quả tốt đạt từ trung bình trở lên

 

Một số hình ảnh minh họa

 

 

 

 

Bài viết liên quan