KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM CỦA PGD&ĐT

Ngày 24/5/ 2018 theo kế hoạch PGD&ĐT đã tiến hành khảo sát chất lượng cuối năm đối với trường PTDTBT tiểu học Mường Tỉnh từ  khối lớp từ 1 - 4

Từ khối lớp từ 1 đến 4 do PGD&ĐT tự ra đề. Ngay từ sáng sớm các em học sinh đã đến đông đủ chuẩn bị giấy kiểm tra sẵn sàng cho kì khảo sát chất lượng tháng cuối năm của nhà trường.Đối vói môn Toán và Tiếng Việt thời gian làm bài là 60 phút. Kì kiểm tra chất lượng đã diễn ra nghiêm túc, khách quan không có học sinh nào nhìn bài chép bài của bạn

Sau khi kết thúc thời gian làm bài thi xong nhìn những nụ cười nở trên môi các em học sinh, chúng ta thấy hứa hẹn một kết quả cao trong kì khảo sát chất lượng học sinh của trường PTDTBT tiểu học Mường Tỉnh năm học 2017 – 2018  

 

Một số hinh ảnh