HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 5/2019

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019 và triển khai kế hoạch tháng 5/2019, ngày 2/4/2019, trường PTDTBT Tiểu học Mường Tỉnh đã tổ chức họp hội đồng tháng 4.

Đến dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Bùi Quang Viên - Phó hiệu trưởng, đồng chí Vừ Vả Di - Phó hiệu trưởng, đồng chí Phùng Duy Khôi - Chủ tịch Công đoàn Trường và cùng toàn thể 34 đồng chí GVNV trong toàn trường.Thay mặt BGH nhà trưởng Đ/c Bùi Quang Viên đánh giá cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2019 với các điểm nổi bật sau:

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông về đánh giá công tác tháng 4 và hướng dẫn thực hiện công tác tháng 5 năm 2019.                 

         Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019 của đơn vị.

         BGH trường PTDTBT TH Mường Tỉnh đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 4/2019 và triển khai công tác tháng 5/2019 như sau:

Tại cuộc họp đồng chí Bùi Quang Viên cũng đã chỉ ra những tồn tại cần khắc phục đó là: Một số GV - NV chấp hành nội quy cơ quan, kỷ luật lao động, quy chế chuyên môn chưa tốt như: Chưa có ý thức trách nhiệm trong công việc còn phải để nhắc đến tên, giao việc đến tay, chưa có ý thức hướng dẫn học sinh hoạt động tập thể, trách nhiệm trong công việc chưa cao.

 - Thực hiện tốt chương trình giáo dục, đảm bảo tiến độ chương trình, tính đến ngày 02/5/2019 bắt đầu thực hiện chương trình tuần 34.

- Trong tháng nhà trường đón đoàn kiểm tra toàn diện của phòng giáo dục và đào tạo, qua kết quả kiểm tra đánh giá nhà trường xây dựng đầy đủ kế hoạch chỉ đạo năm học và các kế hoạch khác một cách đầy đủ, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, thực hiện soạn giảng đúng tiến độ chương trình.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua “Dạy tốt - học tốt”;; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc: Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phông cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức bình xét thi đua cuối năm đảm bảo tính công bằng, dân chủ, khách quan và đúng các quy định của ngành.

- Duy trì và thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn: Soạn giảng đầy đủ, bám sát chuẩn KTKN, hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học, sinh hoạt chuyên môn, duyệt và hoàn thiện các loại HSSS.

- Các GVCN hoàn thiện hồ sơ, sổ sách, sổ chủ nhiệm; các tổ trưởng hoàn thiện kế hoạch của tổ; xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn duyệt trước ngày 10/5/2019.

- Tổ chức coi, chấm kiểm tra cuối học kì II: môn Khoa học, Lịch sử & Địa lý kiểm tra vào sáng ngày 16/5/2019; môn Tiếng Mông kiểm tra vào sáng ngày 17/5/2019; môn Toán kiểm tra vào sáng ngày 21/5/2019, môn Tiếng Việt kiểm tra vào ngày sáng 22/5/2019. Chấm kiểm tra: môn Khoa học, Lịch sử & Địa lý, tiếng Mông chấm vào chiều ngày 16,17/5/2018; môn Toán 1,2,3,4 chấm vào chiều ngày 21/5/2019; môn Tiếng Việt chấm vào chiều ngày 22/5/2019; môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 chấm vào ngày 23/5/2019.

- Kiểm tra lần 2 cho học sinh những học sinh không đạt điểm trung bình vào ngày 28/5/2019.

- Yêu cầu các CBGVNV đúng 14 giờ 00 phút ngày 20/5/2019 có mặt tại trung tâm trường để họp hội đồng coi kiểm tra.

- Thực hiện đánh giá học sinh theo đúng văn bản số 03/VBHN-BGD&ĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo xác thực hợp nhất quy định đánh giá học sinh tiểu học.

- Yêu cầu các GVCN nghiên cứu kỹ công văn số: 2396/SGDĐT-GDTH ngày 6/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sử dụng bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp, ghi học bạ học sinh tiểu học và kiểm tra định kỳ.

- Tiến hành bản bàn giao chất lượng giữa khối lớp dưới lên khối lớp trên trước ngày 30/5/2019.

- Giao đồng chí Di nhận bàn giao chất lượng học sinh mẫu giáo 5 tuổi của trường Mầm non xong trước ngày 25/5/2019.

- Xét hoàn thành chương trình Tiểu học cho học sinh lớp 5 từ ngày 24 đến 25 tháng 5 năm 2019.

- Kiểm tra công tác BDTX vào ngày 10/5/2019, tổng hợp kết quả, tiến hành đánh gia, xếp loại để báo cáo Phòng GD&ĐT trước ngày 25/5/2019.

- Các điểm trường tiến hành tổng kết lớp, liên hoan chia tay học sinh và dân bản trước  ngày 30/5/2019. Nhà trường tổng kết năm học vào ngày 31 tháng 5 năm 2019.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 1 và kế hoạch đưa học sinh về trung tâm năm học 2019-2020 xong trước ngày 18/5/2019.

- Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn KTKN trong hè song trước ngày 26/5/2019, tiến hành phụ đạo từ 13/6/2019 đến 25/7/2019.

- Yêu cầu các GV, tổ trưởng hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, sổ sách các loại xong trước ngày 25/5/2019, học bạ học sinh song trước ngày 28/5/2019.

- Các tổ trưởng tiến hành bình xét thi đua, tổ chức đánh giá viên chức, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp xong trước ngày 28/5/2019.

- Rà soát tất cả cán bộ, giáo viên đến thời kì nâng lương đợt 1 năm 2019, để họp bình xét xong trước ngày 26/5/2019.

- Giao đồng chí cương, Cường cập nhật các thông tin vào hồ sơ trường EQMS, phần mềm PMIS, thống kê S.Max,CSDL... xong trước ngày 31/5/2019.

- Công tác huy động và duy trì sĩ số học sinh của một số lớp chưa đảm bảo.  

Tiếp đến là đồng chí Vừ Vả Di đã đánh giá chung về công tác của tháng 4 và triển khai công tác tháng 5 về vệ sinh, lao động, quản lí học sinh bán trú......

Thay mặt BCH Công đoàn trường, đồng chí Phùng duy khôi đã động viện đội ngũ CBGVNV trong trường an tâm công tác, đoàn kết, thồng nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm học 2018-2019.

Các giáo viên tham dự cuộc họp đã sôi nổi thảo luận, góp ý và kế hoạch công tác tháng 5 năm 2019 và mong rằng BGH nhà trường thường xuyên quan tâm tạo điều kiện hơn nữa giúp GVNV trong trường hoàn thành tốt cáo nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh