Họp hội đồng tháng 1 năm 2018

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2017 và triển khai kế hoạch tháng 1 /2018, ngày 5/1/2018, trường PTDTBT Tiểu học Mường Tỉnh đã tổ chức họp hội đồng tháng 1.

Đến dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Bùi Quang Viên - Phó hiệu trưởng, đồng chí Vừ Vả Di - Phó hiệu trưởng, đồng chí Phùng Duy Khôi - Chủ tịch Công đoàn Trường và cùng toàn thể 30 đồng chí GVNV trong toàn trường.Thay mặt BGH nhà trưởng Đ/c Nguyễn Thanh Liêm đánh giá cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2017 với các điểm nổi bật sau:

- CBQL - GV - NV ổn định nơi ăn nghỉ, yên tâm công tác, bám trường bám lớp thực hiện nhiệm vụ được giao...

- Huy động và duy trì tốt sĩ số học sinh trong toàn trường. thực hiện đảm bảo tiến độ chương trình

- Thực hiện tốt chương trình giáo dục, đảm bảo tiến độ chương trình

- Các điểm bản tích cực trong công tác tu sửa CSVC

Tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Thanh Liêm cũng đã chỉ ra những tồn tại cần khắc phục đó là: Công tác huy động và duy trì sĩ số học sinh của một số GV chưa đảm bảo, việc báo cáo sĩ số chưa nghiêm túc, chưa chính xác. Đặc biệt nhà trường còn thiếu giáo viên văn hóa gây khó khăn trong việc phân công, bố trí công tác đầu nă.

Tại cuộc họp, đồng chí Liêm cũng đã triển khai công việc trọng tâm trong tháng 12 năm 2017, đó là: Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ trong trường, kiểm tra, dự giờ đột xuất một số đồng chí. Tổ chức kiểm tra cuối HKI    

Tiếp đến là đồng chí Vừ Vả Di đã đánh giá chung về công tác của tháng 12: công tác vệ sinh, lao động, quản lí học sinh bán trú...

Thay mặt BCH Công đoàn trường, đồng chí Phùng duy khôi đã động viện đội ngũ CBGVNV trong trường an tâm công tác, đoàn kết, thồng nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm học 2017-2018.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã sôi nổi thảo luận, góp ý và kế hoạch công tác tháng 1 năm 2018 và mong rằng BGH nhà trường thường xuyên quan tâm tạo điều kiện hơn nữa giúp GVNV trong trường hoàn thành tốt cáo nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh